Wie met gezond verstand en een scherpe geest is gezegend
maakt onderscheid tussen wat anderen zeggen en hoe ze handelen

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Organisatie Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Soort Non-profit
Organisatieschets Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), onderdeel ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
FTE 300
Branche Overheid
Rol/Functie Projectleider
Begin 2009
Eind 2009
Type opdracht Crisismanagement
Inhoud opdracht Als projectleider de bestaande projectleider vervangen en leidinggeven aan grootschalig project in verband met wetswijziging en bezuinigingsdoelstelling
Resultaat Opzetten van separate organisatie naast bestaande organisatie, alle doelstellingen en resultaten behaald