Gezond verstand, scherpe geest

Aanpak

Sharper Minds bestaat uit ondernemers die organisaties helpen als die er zelf niet meer uitkomen, onder meer als verandermanager en crisismanager. Ook begeleiden we directies, waarderen we bedrijven en brengen we partijen samen, bijvoorbeeld voor overnames of financiering.

Vaak komt Sharper Minds binnen als andere consultants zijn verdwenen met achterlating van dikke rapporten, terwijl de organisatie nog steeds stil staat. Wij pakken het anders aan: we luisteren, maken een röntgenopname van de organisatie, analyseren, presenteren een oplossing en voeren die uit.

Het gaat bij Sharper Minds om de executie van de opdracht: het doorvoeren van veranderingen, het ombuigen van verlies naar winst. Ondernemerschap is voor alles resultaatgericht werken. Niet dat we ongevoelig zijn voor wat verandering betekent voor mensen. Juist omdat we wél gevoelig zijn. Iedereen kent de gevaren als je in een moeras te langzaam loopt.

Onze kracht is dat we altijd eerlijk zijn. Of we nu vrienden of vijanden maken, dat is niet van belang. Sharper Minds werkt altijd met open vizier. Daardoor hebben we veel saneringen kunnen doorvoeren zonder dat er oproer ontstond. Dat is een gevolg van onze aanpak: gewoon een kwestie van vertellen hoe het is, uitleggen hoe het werkt en niet bang zijn om bij vragen de waarheid te vertellen. Al is de boodschap nog zo hard. Dat lukt alleen als je je onafhankelijk opstelt.

Als het nodig is, halen we er deskundigen bij uit ons netwerk. Scherpe en vakinhoudelijke specialisten uit verschillende disciplines die vaker met het bijltje hebben gehakt. Maar wie er ook bij wordt betrokken – het doel is altijd psychologisch inzicht te koppelen aan ondernemerschap door de basisvragen te stellen. Waarom gebeurt iets, wat is de toegevoegde waarde van een bepaalde activiteit, past het bij de strategie, hoe wordt het aangestuurd?

In de visie van Sharper Minds is de oplossing voor een probleem altijd al in de organisatie aanwezig. Maar die wordt niet altijd gezien, herkend of geloofd. Daarom is het eerst zaak om wat er staat aan de praat te krijgen. Als mensen vertrouwen krijgen, durven, willen en kunnen ze opeens veel meer.

Sharper Minds gaat altijd uit van situationele oplossingen. Methodisch denken is mooi, maar mag geen religie worden. Er is maar één leidraad: namelijk wat het beste is voor de organisatie op lange termijn. Het gaat om duurzame successen die beklijven als wij al lang en breed weg zijn.

Volgens Sharper Minds is de kunst niet het streven naar perfectie, maar het laten functioneren van imperfecties. Mensen functioneren vaak niet goed omdat het stelsel waarbinnen ze werken niet op orde is. Sturen op resultaat vraagt om een totaalaanpak van structuur, organisatie, systemen, aansturing, mensen. Wil de organisatie naar een hoger plan gaan, dan is alles met elkaar verbonden

Aan de andere kant kunnen hele kleine impulsen soms grote gevolgen hebben. Vaak is het een kwestie van vertrouwen geven en de bedoelingen duidelijk maken. Dan komt energie vrij en zijn medewerkers bereid weer na te denken en een bijdrage te leveren. Dat lukt alleen door hen bewust te maken dat zij in hun organisatie collectief verantwoordelijk zijn voor het functioneren ervan.