Wie met gezond verstand en een scherpe geest is gezegend
maakt onderscheid tussen wat anderen zeggen en hoe ze handelen

De MO-zaak

Organisatie De MO-zaak
Soort Non-profit
Organisatieschets Geprivatiseerd onderdeel van de overheid, verleent diensten aan gemeenten bij de uitvoering van sociale wetgeving
FTE 250
Branche Dienstverlening overheid
Rol/Functie Voorzitter raad van bestuur
Begin 2012
Eind heden
Type opdracht Crisismanagement
Inhoud opdracht Als voorzitter raad van bestuur de grote problemen als gevolg van verzelfstandiging oplossen, financieel en operationeel saneren, productiviteit verbeteren, primair proces ordenen
Resultaat Van verlies naar winst binnen drie maanden, verhoging productiviteit, management in positie, toegenomen vitaliteit en vertrouwen, focus van intern naar extern