Wie met gezond verstand en een scherpe geest is gezegend
maakt onderscheid tussen wat anderen zeggen en hoe ze handelen

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Organisatie Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Soort Non-profit
Organisatieschets Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), onderdeel ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
FTE 300
Branche Overheid
Rol/Functie Directeur concernstaven
Begin 2008
Eind 2009
Type opdracht Crisismanagement
Inhoud opdracht Als directeur concernstaven de taken van het bestaande directielid overnemen, met verantwoordelijkheid voor budgettaire discipline, strategische heroriƫntatie staffuncties, shared service-concept opzetten, rapportage en processen verbeteren
Resultaat Organisatie financieel volledig voorspelbaar gemaakt, binnen budgettaire kaders en taakstellingen gekregen, centralisatie van shared services gerealiseerd, management vervangen