Wie met gezond verstand en een scherpe geest is gezegend
maakt onderscheid tussen wat anderen zeggen en hoe ze handelen

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Organisatie Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Soort Non-profit
Organisatieschets Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), onderdeel ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
FTE 300
Branche Overheid
Rol/Functie Divisiedirecteur
Begin 2009
Eind 2011
Type opdracht Verandermanagement
Inhoud opdracht Als divisiedirecteur het zittend management vervangen, het totale bedrijfsproces herinrichten, kwaliteit verhogen, taakstellingen verwezenlijken, organisatie schaalbaar maken, budgetdiscipline invoeren
Resultaat Processen aangepast en veranderd, kostenreductie meer dan gerealiseerd, kwaliteit sterk gestegen, achterstanden weggewerkt, reductie aantal standplaatsen, centraal callcenter ingevoerd