Wie met gezond verstand en een scherpe geest is gezegend
maakt onderscheid tussen wat anderen zeggen en hoe ze handelen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Organisatie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Soort Non-Profit
Organisatieschets Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), werkzaam voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
FTE 5
Branche Overheid
Rol/Functie Adviseur en transactieleider
Begin 2004
Eind 2007
Type opdracht Verandermanagement
Inhoud opdracht In opdracht van raad van bestuur: als adviseur en transactieleider de raad in staat stellen de omvangrijke veranderopgaven te beheersen
Resultaat Veranderportfolio gesaneerd, resterende projecten geordend in een programmastructuur, programmadirecteuren direct onder raad van bestuur gepositioneerd, coördinatie en controle geborgd, grip op budgetten gezekerd