Wie met gezond verstand en een scherpe geest is gezegend
maakt onderscheid tussen wat anderen zeggen en hoe ze handelen

FNV Bondgenoten

Organisatie FNV Bondgenoten
Soort Non-profit
Organisatieschets Grootste Nederlandse vakbond, werkzaam in industrie, dienstverlening, vervoer en voedingsindustrie, fusie-organisatie
FTE 100
Branche Werknemersorganisatie
Rol/Functie Directeur financiën en bedrijfsvoering
Begin 2002
Eind 2004
Type opdracht Crisismanagement
Inhoud opdracht Financieel crisismanagement voeren, reorganisatie doorvoeren en organisatie structureel winstgevend maken
Resultaat Financiële en budgettaire discipline ingevoerd, financiële balans gereorganiseerd (verkopen vakantieparken, herstructurering vastgoedportefeuille, nieuw budgetteringssysteem, nieuwe planning- en control-cyclus), verliesgevende onderdelen gereorganiseerd en afgestoten, reductiekosten behaald